Zorg

Het palet van wonen en zorg is veelzijdig: van levensloopbestendige woningen tot beschermde woonomgevingen. AG NOVA Architecten heeft veel ervaring met bouwen voor de zorg en nieuwbouw, maar ook met renovatie en transformatie. Met ieder gebouw willen wij een omgeving bieden die optimaal aansluit op de behoeftes van de gebruikers. De relatie met de directe omgeving is daarbij van groot belang.

Wij ontwerpen gebouwen zo normaal als mogelijk en zo specifiek als noodzakelijk. De kwaliteit van leven staat voorop, het gebouw ondersteunt de bewoner.

Wij ontwerpen fijne gebouwen waar je je thuis voelt, gekend en geborgen. Comfortabele gebouwen waar je prettig kunt werken, ruim opgezet, met aandacht voor specifieke zorgondersteuning en logistieke processen. Bijzondere gebouwen waar je graag op bezoek komt als familielid of mantelzorger. Mooie gebouwen waar je met plezier op uitkijkt en graag gebruik van maakt als omwonenden. Duurzame gebouwen, die spaarzaam omgaan met schaars wordende grondstoffen. Gezonde gebouwen, waar het welbevinden van de mens centraal staat (o.a. akoestiek, kleur, luchtkwaliteit, en groen). Betaalbare gebouwen, waarbij investering in relatie wordt gebracht met de exploitatie (energie, beheer en onderhoud).

Wonen

Er zijn huizen waar iedereen wel in wil wonen. Niet zozeer vanwege een stijl die algemeen aanspreekt, maar omdat ze kwaliteiten bezitten die door de meeste mensen worden herkend. Een huis met “originele details” lijkt meer waard te zijn dan een huis met minstens zo creatief bedachte maar niet uit de bouwperiode stammende oplossingen.

Authenticiteit gooit tegenwoordig (weer) hoge ogen. Maar wat maakt architectuur nu echt? In tijden van overvloed en overdaad is het lastig om in de woningbouw “originele details” te realiseren, wil je het goed doen dan moet je op zoek naar de essentie, naar dat wat essentieel is. Terug naar de eenvoud zou je denken, “Less is More”. Maar wat kan “less” en wat moet “more”?


Droomhuizen zijn geen luchtkastelen. De locatie van een huis bepaalt voor een belangrijk deel de waarde. De manier waarop een gebouw is verbonden met de straat, de stad en het landschap is daarbij essentieel. Alleen in samenhang met de omgeving leidt kwaliteit tot duurzaamheid. Een mooi gebouw op de goede plek. En dat is nog niet alles. Een gebouw moet het liefst ook nog voldoende veerkracht hebben om mee te kunnen groeien met de wensen van gebruikers. Een beetje overmaat is daarbij welkom. Hoge plafonds, vrij indeelbare plattegronden, de mogelijkheid om aan of op te bouwen. Een huis waar je in kunt groeien en wat je in bezit kunt nemen is een duurzaam thuis. Aan het huis herken je zijn bewoners. Architectuur geeft gebouwen een identiteit mee en soms authenticiteit, maar de gebruikers maken het uniek.

Herbestemmen & Verduurzamen

Van dikke trui tot het klimaatakkoord van Parijs: verduurzamen speelt zich af op alle schaalniveaus. Bij iedere transformatie, herbestemming en renovatie werken we toe naar de doelstellingen die voor 2050 zijn gesteld zonder tussentijdse desinvesteringen. Dit vraagt om een hybride aanpak met voor ieder project een oplossing op maat. Door heel Nederland verduurzamen wij in verschillende samenwerkingsverbanden.

Zo voeren we projecten uit met bouwbedrijven als Knaapen, Nijhuis en Van Wijnen en maken we deel uit van consortia als De Verduurzamers en Hecon DuurSAAM. Het herbestemmen en/of transformeren van gebouwen vraagt om een aanpak op maat die zorgvuldig aansluiting zoekt met de bestaande omgeving. Of het nu gaat om cultureel erfgoed of om verwaarloosd vastgoed van minder architectonisch allooi. Een gebouw slopen, daar moet wel een heel goede reden voor zijn. Veel gebouwen hebben we weer bij de tijd gebracht met uitbreidingen, op- en aanbouwen, nieuwe gevels en ruime entrees.

Vanuit onze eigen werkomgeving in de Henricuskerk in Amersfoort werken we aan de transformatie en herbestemming van andere kerkgebouwen en elk ander type gebouw.