Ruitersbos is een zorgverlener voor ouderen uit Breda. Het verouderde woonzorgcomplex Ruitersbos uit de jaren ’50 gaan wij voor hen op maat renoveren. Daarbij besteden we veel aandacht aan de belevingswereld van dementerende bewoners. We maken een vertrouwde en veilige leefomgeving, die de zelfredzaamheid van bewoners zoveel mogelijk ondersteunt. Wij zijn inmiddels ervaren met het ontwerpen voor deze specifieke doelgroep. Zo is het eerste deel van het project Het Nieuwe Beekdal recent in gebruik genomen.