VISIE op het proces met de toekomstige bewoners als collectief opdrachtgever; en de organisatie daarvan.
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), projecten zijn leuk om aan te werken!
Omdat de opdrachtgevers ook enthousiaste en gemotiveerde bewoners zijn. Hierdoor kunnen wij maatwerk leveren met optimale benutting van de schaalgrootte.
Collectief particulier opdrachtgeverschap vraagt om een duidelijke overlegstructuur, waarbij een goede vertegenwoordiging namens en door de opdrachtgevers/ gebruikers van groot belang is.
Het beperken van het aantal woningvariaties is essentieel voor zowel het proces als het in de hand houden van de kosten. Voor (CPO) projecten met meerdere niet ervaren opdrachtgevers hebben wij de TOOLBOX methode ontwikkeld.
Met de TOOLBOX wordt systematisch een groot aantal varianten van woningen en opties aangeboden aan de gebruikers. Door middel van een keuzeproces ontstaat maatwerk. Dit maatwerk is de garantie voor een gevarieerde en herkenbare buurt waar je graag thuis komt.
Wilt u zich ook scharen onder de fans van de TOOLBOX methode? Wij geven graag een visuele toelichting.
Tot ziens,
Groeten van het ag NOVA architecten Team