SOMT Clinics ModelSlijt de crisis ?!
Recent is de werkvoorraad uitgebreid met een aantal uitdagende ontwerp-opdrachten variërend van drie gebiedsontwikkelingopdrachten in nauwe samenwerking met van Woerkom de Brouwer, een kinderdagverblijf en een restaurant, tot een onderzoeks-ontwerp opdracht voor de Fysiotherapiepraktijk van de Toekomst in opdracht van SOMT Clinics. En binnenkort verwachten wij zelfs een aantal nieuwe woningbouwopdrachten.
De crisis slijt !?
We houden u op de hoogte.