Ballast Nedam, Talen Vastgoedonderhoud en ag NOVA architecten vormen sinds eind 2012 De Verduurzamers.
De Verduurzamers hebben als doel: duurzame, slimme en voordelige renovatieoplossingen. De Verduurzamers ondersteunen woningcorporaties zo bij het blijvend aanbieden van betaalbaar wonen. Bij de huidige ambitie om 30% energie te besparen en daarmee label B te bereiken, is het gebruikelijk dat meerdere verduurzamingsmaatregelen op een gemiddeld niveau worden uitgevoerd. Voldoende voor label B, maar niet toereikend om de woning in de toekomst energieneutraal te maken. Dit betekent op termijn een desinvestering van de genomen verduurzamingsmaatregelen: later moet alles opnieuw. De Verduurzamers doen het anders: we passen slechts 1 of enkele maatregelen toe waarbij die maatregelen extreem grondig worden uitgevoerd. Zo realiseren we nu label B en is de basis gelegd voor verdere verduurzaming van de woning. Daarnaast kan verduurzaming kostenneutraal worden gerealiseerd door de toepassing van exploitatiemodellen (bijvoorbeeld een ESCO). Zo maakt u extra labelstappen zonder extra investeringsbudget. Of bereikt u label B met veel minder investeringsbudget.