De gemeente Amersfoort roept geïnteresseerde partijen op hun interesse voor maatschappelijke overname van een aantal wijkcentra kenbaar te maken. Deze accommodaties kunnen van de gemeente gehuurd worden, mits ze worden opengesteld voor de wijk. Bewonersgroepen kunnen bij hun planvorming hulp krijgen van het expertteam: een groep Amersfoorters die ervaring hebben met het uitwerken van ideeën naar de praktijk.
Een van de leden van het expertteam is Jeroen Osendarp, architect van ag NOVA architecten. Naast architectuur ligt zijn expertise op het gebied van stedenbouw, hergebruik en duurzaamheid, en bewonersparticipatie. Osendarp  legt uit wat zijn rol is.
‘Verkenning’
‘Als architect begin ik samen met een bewonersgroep te kijken naar de fysieke ruimte die nodig is om sociale activiteiten te ontplooien. Wat is de relatie tussen functie, gebouw en de stad? Is het gebouw geschikt voor de huidige functies, andere functies, extra functies, dubbelgebruik van ruimte? Zijn er mogelijkheden om het gebouw te transformeren, verduurzamen of verbouwen zodat het nieuwe programma kan worden gehuisvest? Deze verkenning kan leiden tot een samenwerking met nu nog onbekende partijen. Een verkenning kan ook leiden tot de conclusie dat de activiteit van de bewoners beter in een ander gebouw kan worden ondergebracht.’
‘Het goed als bewonersgroepen eerst zelf nadenken over vragen als: wie is onze doelgroep? Welke relatie heeft onze activiteit(en) met de wijk? Welke activiteiten worden wanneer uitgevoerd? Welke eisen stelt dit aan de benodigde ruimte?’
Uitdaging, maar duurzame oplossing
Osendarp: ‘De mogelijke overname van een wijkcentrum past in een tijd waarin verantwoordelijkheden die tot nu toe bij de gemeente lagen, verschuiven naar private partijen. Het haalbaar maken van deze plannen is een uitdaging. Als je het in deze tijd redt om met slimme oplossingen, toevoegingen en veranderingen de huisvestingswens op te lossen, is het gegarandeerd een duurzame oplossing.’