Het Nieuwe Beekdal wordt stapsgewijs gerealiseerd. Het eerste nieuwe gebouw voor Vilente wordt begin maart 2017 opgeleverd. Bewoners verruilen dan de oudbouw voor hun nieuwe woonplek. Daarna wordt een volgend deel van het bestaande complex gesloopt en kan de bouw beginnen van het tweede nieuwe deel. De fasering is zorgvuldig doordacht om bewoners zo min mogelijk overlast te bezorgen.