De Noordewierweg is de belangrijkste winkelstraat van het Soesterkwartier. Sommige winkels hebben het echter moeilijk, de straat oogt rommelig en de verkeerssituatie is niet optimaal. Op initiatief van Jeroen Osendarp (wijkbewoner, ag NOVA architecten), Tom Bullens (wijkbewoner, Vollmer & Partners) en Robert Kroon (ondernemer Soesterkwartier) hebben bewoners, ondernemers, de Emmaüskerk, welzijnsorganisaties en woningcorporatie De Alliantie de handen ineengeslagen om hier verandering in te brengen. Rondom de Emmaüskerk worden plannen gemaakt voor een nieuw ‘Hart van het Soesterkwartier’ (pdf). In de ontwikkeling worden diverse opgaven integraal opgepakt: een revitalisatie van het winkelhart, de huisvesting(skosten) van welzijninstellingen en de kerk en het creëren van een echt ‘dorpsplein’ voor de wijk.