In opdracht van Synchroon en Latei doen wij onderzoek naar de transformatie van een aantal gebouwen in het centrumgebied van De Nieuwe Hoef! in Amersfoort . Het programma is gemixt, passend bij de visie de we hebben voor de transformatie van De Nieuwe Hoef waarbij sport en beweging centraal staat: een stadspark omringd door wonen, werken en commerciële ruimte en gecombineerde vernieuwende parkeermogelijkheden voor auto’s en fietsen. Ook op andere plekken werken we aan duurzame kwaliteitsverbetering op bedrijfsterrein De Hoef.