Ecopark DeLimes: méér dan een afvalsorteerstation

Letterlijk de vruchten plukken van een afvalstort: het kan nu in het nieuwe Ecopark DeLimes in Alphen aan den Rijn. Het Ecopark wordt een leer-, leef-, werk-,
en recreatiepark voor materiaalstromen en duurzame energieproductie. Voor de gebouwen (ag NOVA architecten) en de omgeving (Vollmer & Partners) is
hergebruik van materialen het uitgangspunt geweest.
De gemeente Alphen aan den Rijn stelde een ambitieuze ontwikkelingsvisie op voor het nieuwe afvalsorteerstation. Geïnspireerd op het principe van Cradle2Cradle
gelden duurzame uitgangspunten voor iedere ontwikkelfase van dit project. Eén van de uitgangspunten is ‘Gebruik bestaand kapitaal; landschap, mensen en bedrijven’.
Dit is in het ontwerp op de spits gedreven.