Eindelijk zit er weer beweging in de herbouw van boerderij Bouwdriest. Bouwbedrijf Schoonderbeek heeft samen met agNOVA architecten uit Amersfoort een plan gemaakt. Het boerenerf keert hierbij terug in een vernieuwde vorm. Door in herkenbare gebouwtypes nieuwe woningen onder te brengen wordt de oorspronkelijke erfstructuur hersteld.
In een woonboerderij worden veertien starterswoningen ondergebracht. Zes grondgebonden woningen vormen samen een werktuigenschuur. Bergingen zijn geclusterd in een apart gebouwtje: de veldschuur. Ook het parkeren krijgt een eigen plek in een hoek op het erf, omzoomd door beplanting en uitgevoerd in halfverharding.
Gisteren zijn de schetsplannen op een informatieavond gepresenteerd. Er blijkt veel belangstelling te zijn. Met ruim zeventig bezoekers is de informatie avond goed bezocht.
Naast veel positieve reacties waren er ook kritische vragen en opmerkingen.
Alle vragen en opmerkingen zijn genoteerd en worden met antwoorden aan de aanwezigen toegestuurd.
Bouwbedrijf Schoonderbeek heeft aangegeven de vragen en antwoorden ter harte te nemen en samen met agNOVA architecten, de gemeente Leusden en de omwonenden naar een optimalisatie van de plannen te zoeken. Wordt vervolgd.
 
BOUWDRIEST