Sportboulevard De Engh

We hebben de architectenselectie voor de uitbreiding van Sportboulevard De Engh gewonnen.

Samen met Vollmer en partners, Hiensch engineering, Koopmanschap kostenadvies en Van Rossum raadgevende ingenieurs hebben we onze plannen mogen presenteren.

For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Van de vijf inzendingen is ons ontwerp unaniem als beste beoordeeld, niet alleen door het projectteam, maar ook door de omwonenden én de sporters. Het bestaande complex, met daarin onder andere een sporthal en zwembad, wordt uitgebreid met een tweede sporthal en kleedkamers. Daarnaast vindt er intern ook een grondige verbouwing plaats zodat het nieuwe complex weer één mooi, modern en duurzaam geheel vormt. Door middel van een nieuwe hoge en lichte hal zijn alle functies goed te bereiken en (visueel) aan elkaar gekoppeld. 

Onze totaaloplossing viel in de smaak, zoals ook in de eerste reactie van de Gemeente Soest te lezen is: “Hun plan werd met name hoog gewaardeerd om de inpassing in de omgeving en de innovatieve oplossingen voor duurzaamheid. Zo wordt ook de huidige sporthal in de verduurzamingsmaatregelen meegenomen en de buitenzijde van de huidige sporthal meer in lijn gebracht met de nieuwe sporthal.”

De start van de bouw is in maart 2021 voorzien, tot die tijd zijn we in samenspraak met onder andere de sportverenigingen en omwonenden druk bezig het ontwerp verder uit te werken. Een jaar later, voorjaar 2022, moet het complex gerealiseerd zijn.

< TERUG NAAR NIEUWS

Ander nieuws