Monseigneur Blom

Zusters willen klooster teruggeven aan Amersfoort: ‘Hier is ruimte voor wat reuring’

In de media, vanochtend in de Amersfoortse Courant.

“ De 26 zusters van het woonzorgcentrum Mgr. Blom zullen hun bezit binnen enkele jaren ‘teruggeven aan de maatschappij’. Daarvoor willen ze eerst sociale huur- en zorgwoningen op hun terrein bouwen.

Ruim 140 jaar na de oprichting wil de Congregatie Zusters van Sint Jozef haar moederhuis, de zorgwoningen en het acht hectare grote terrein aan de Barchman Wuytierslaan afstoten.Maar de zusters verkopen het niet zomaar aan een commerciële partij. ,,Met het bezit willen we ook het door ons gekoesterde gedachtegoed doorgeven,’’ aldus zuster Jo Overbeek.

Kernwaarden 

Toen de zusters tien jaar geleden de Kerkelijke Instelling Mgr. Blom in het leven riepen, kreeg die duidelijke richtlijnen mee. ,,In de wilsbeschikking was opgenomen dat het geld en goed van de congregatie ingezet dient te worden voor de minderbedeelden en zorgbehoevenden,’’ zegt directeur Zusterzaken Allette de Koning van Mgr. Blom. ,,Want het omzien naar elkaar is een van de kernwaarden van de zusters.’’

Met dat idee zijn de zusters aan de slag gegaan. Ze worden bijgestaan door enthousiaste deskundigen en woningcorporatie Omnia Wonen. ,,We zijn uitgegaan van het idee van een woon- en werkgemeenschap zoals wij dit hier altijd hebben gehad,’’ legt zuster Jo uit. ,,Zo ontstond het idee van kleinschalig wonen voor zorgbehoevenden en mensen met een kleine portemonnee.’’

Zorglandschap

Volgens de zusters kunnen het terrein en de gebouwen getransformeerd worden naar een zorglandschap waar ontmoeting centraal staat. ,,De sociale woningbouw willen we concentreren achter het Vlinderhuys, naast het asielzoekerscentrum,’’ aldus De Koning. ,,Op de plek waar voorheen de tijdelijke opvang voor vluchtelingen stond.’’

Hoeveel sociale huurwoningen uiteindelijk gebouwd worden, is volgens de congregatie nog niet duidelijk. ,,We moeten kijken wat er mogelijk is,’’ zegt zuster Ria. ,,Dat heeft ook te maken met de wensen van de gemeente, de buurt en Omnia. Het gaat in ieder geval niet om een paar woningen, maar voorop staat dat het een mooi leefgebied wordt en blijft.’’

Aan de andere kant van het terrein kunnen her en der zorgwoningen gebouwd worden, denken de zusters. ,,Voor bewoners met een zorgvraag,’’ aldus zuster Riet. ,,Maar ook hier weer met respect voor de natuur. Er gaat zogezegd geen boom om.’’

Want de ‘achtertuin’ van de zusters bestaat uit hectares van tuin, grasland, paden een stuk bos en zelfs een begraafplaats. Soms lopen er koeien van een bevriende boer. ,,Die horen ook bij ons landschap’’, vinden ze.

Het Vlinderhuys, dat ook tot het bezit behoort, zou een ontmoetingsfunctie moeten krijgen. ,,Hier is ruimte voor wat reuring,’’ meent De Koning. ,,Je kunt denken aan horeca met doelgroepen zoals De Onthaasting. Maar er kan misschien ook een kinderdagverblijf in.’’

80-plus

Het hoofdgebouw, door de zuster liefdevol aangeduid als ‘moederhuis’ wordt in de plannen grondig gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Het klooster wordt omgebouwd tot 24 zorgwoningen. ,,Voor mensen met een zwaardere zorgindicatie,’’ zegt De Koning. ,,Er wonen nu vijf mensen, maar er zijn ook veel algemene ruimtes die omgebouwd kunnen worden, zodat er straks veel meer zorgappartementen kunnen komen.’’

Daarnaast gaat de congregatie door met haar samenwerking met studenten van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. ,,Elk jaar krijgen we nieuwe studenten die bij ons op kamers gaan en helpen bij de verzorging.’’

Met dit sociale woon- en zorgplan hoopt de congregatie haar idee van gelijkwaardigheid van mensen en hulp aan de zwakken en zieken in de samenleving over te dragen aan de stad. ,,De komende tijd zoeken we naar draagvlak en kennis,’’ zegt De Koning. ,,Vanavond is er een eerste informatiebijeenkomst voor de buurt.’’

Zuster Jo: ,,We weten dat het hele proces de nodige tijd vergt. Maar het zou heel mooi zijn als we eind volgend jaar een begin zouden kunnen maken met de uitvoering. We zijn gemiddeld 80-plus en er komt een moment dat er geen zusters meer zijn. Het bezit moet dan overgedragen zijn en de congregatiewordt opgeheven. Op dat moment moet alles klaar zijn voor de toekomst.’’”

< TERUG NAAR NIEUWS

Ander nieuws