De Banninghal

Vernieuwbouw van een bestaand sportgebouw

2015, Soesterberg
Gemeente Leusden
Sport

In Soesterberg is de vernieuwde Banninghal weer enthousiast in gebruik genomen. De dertig jaar oude sporthal is gerenoveerd en vernieuwd. Zo is de hal effici‘nter ingedeeld en wordt vanuit de kantine nu vrij zicht geboden over de sportvelden. Ook energetisch is de hal bij de tijd gebracht. Het gebouw heeft een laag energieverbruik, onder andere door toepassing van LED-verlichting en warmteterugwinning in de luchtbehandelingskasten.

Recreatieve sporters, scholieren en topsporters maken van de vernieuwde sportaccommodatie gebruik. De hal voldoet nu namelijk aan de eisen van deze tijd en zelfs aan die van de NOC*NSF (organisatie ter bevordering van de topsport).