Project Description

Hart van Soesterkwartier

Transformatie van de Emmaüskerk in Amersfoort

2020, Amersfoort
Kerk, 20 Appartementen, Centrum van de wijk, Kinderopvang,

In het hart van de wijk Soesterkwartier aan de Noordewierweg staat de ‘Emmaüs-kerk’. Gebouw in 1929, in de jaren zestig vergroot maar sindsdien nauwelijks aangepast mee gegaan met de tijd. De laatste decennia heeft de kerkenraad van de Emmaüskerk-gemeente zich gebogen over de vraag hoe het gebouw zijn maatschappelijke en religieuze functie toekomstbestendig kan maken. En zeker de laatste tien jaar is dat gesprek in een stroomversnelling gekomen. Samen met verschillende partijen is er gekeken naar een mogelijke nieuwe invulling (als aanvulling naast het kerkgebruik) van het gebouw en het omliggende terrein.
< Terug naar projecten
De huidige kerk betreft een alzijdig gebouw met drie topgevels, waarvan de hoofdmassa nadrukkelijk op de Noordewierweg is gericht. De toren met de Scandinavische bekroning versterkt dit beeld. Het gebouw is opgetrokken in een heldere gele steen, terwijl de dakvlakken met een donker grijze dakpan met een bijzondere hoge wel zijn belegd. Op de monumentenkaart van Amersfoort staat dit pand dan ook als beeldbepalend aangemerkt. Bij de ontwikkelingsplannen is het noodzakelijk om met de volgende twee aspecten rekening te houden. Als eerste de alzijdigheid van het kerkgebouw moet afleesbaar blijven, d.w.z. de drie topgevels moeten vanuit het openbaar gebied zichtbaar en ervaarbaar blijven. Als tweede wil het kerkgebouw binnen de nieuwe setting het stralend middelpunt blijven en zijn beeldbepalende identiteit behouden, dan dienen de architectonische kenmerken in stand te blijven,
zoals het behoud van de gevelindeling, de herkenbaarheid van de toegang en het behoud van de bijzondere dakpannen met hoge wel. Samen met de toegepaste baksteen zorgen deze bouwonderdelen voor de identiteit en herkenbaarheid van het kerkgebouw.
Op de begane grond van de nieuwbouw is ruimte voor verschillende wijkfuncties en de bergingen en ontsluiting van de boven gelegen appartementen. De nieuwbouw vormt een vanzelfsprekend ensemble met de bestaande kerk, in vormgeving en in multifunctioneel gebruik. De twee lagen boven de begane grond zijn bestemd voor appartementen.
Op de eerste verdieping vormt het dak van de wijkvoorziening een beschutte buitenruimte voor
de appartementen. De totale bouwhoogte komt uit op circa 9 meter. Het sluit hiermee aan bij de nokhoogtes van de omliggende bebouwing. In
eerdere plannen was sprake van een flauwe kap op de bovenste laag. Hiermee werd de nokhoogte circa 11 meter. Na het overleg met omwonenden is dit
teruggebracht naar 9 meter. Het platte dak is ook beter geschikt om zonnepanelen op te plaatsen.
De materialisering van de nieuwbouw sluit aan op het materiaalgebruik van de kerk. De onderste lagen worden uitgevoerd in een lichte steen. De
bovenste laag wordt uitgevoerd in een donkere leisteen, refererend aan het materiaal van het dak van de kerk.

Andere projecten