Het nieuwe Beekdal

Landschap en gebouw in harmonie

2017, Heelsum
Vilente
Zorg

Een nieuw thuis voor psychogeriatrische bewoners, daarvoor hebben wij samen met Landschapsarchitect Vollmer & Partners een plan gemaakt in opdracht van Vilente.

Stapsgewijs is het oude wooncomplex vervangen door twee nieuwe woongebouwen met ieder 40 woningen. De goed doordachte fasering voorkwam onnodige overlast en verhuisbewegingen voor de bewoners. De locatie bood veel aanknopingspunten. Aan de ene zijde grenst de locatie aan het levendige dorpslint en aan de andere zijde grenst de locatie aan een groen en open beekdal, dat getypeerd kan worden als rustgevend.

Een bijzonder gegeven op deze locatie is het natuurlijke reliëf. Van het bestaande reliëf op de locatie is optimaal gebruik gemaakt met de positionering van de nieuwe gebouwen. Buitenruimtes zijn geterrasseerd zodat zoveel mogelijk woningen op maaiveld een directe verbinding met buiten hebben. Bewoners hebben zo de keuze om zich vrij te bewegen. Met leefcirkels wordt de bewegingsvrijheid van bewoners afgestemd op de individuele situatie. Landschap en gebouwen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd en dagen uit voor gebruik, zijn zinnenprikkelend of juist rustgevend.

Iedere woongroep bestaat uit 10 woningen welke gezamenlijk op een verdieping liggen. Per gebouw zijn er 4 woongroepen welke door middel van accentkleuren in de algemene ruimten worden onderscheiden. Afhankelijk van de gesteldheid van de bewoner kan zijn of haar leefwereld uitstrekken tot het gehele terrein en alle verschillende woongroepen of wordt deze op zijn kleinst beperkt tot de woongroep zelf.

Naast een woonkamer heeft elke woongroep ook een looproute van de woonkamer naar een zitje aan de andere zijde van het gebouw waar uitzicht is over het Beekdal. Iedere bewoner heeft een eigen woning met slaapkamer, pantry en woonkamer. Door deze huislijke opzet kan de bewoner bezoek, mantelzorgers en zorgverleners thuis in zijn eigen woning ontvangen. Naast de entreedeur van zijn woning is een vitrinekast waar de bewoner of zorgverlener herkenbare privé zaken van de bewoner kan plaatsen zodat het makkelijker is de juiste woning te vinden.

Ook is er een raam boven het pantryblad waardoor het mogelijk is om de woning in te kijken zonder deze binnen te gaan en andersom. Naast dit visuele contact is er ook een uitgebreide technische installatie waarmee de zorg volledig zicht op de bewoner kan krijgen. Uiteraard kan deze, afhankelijk van de wens, worden aangepast of uitgezet.