Project Description

Malburgen west

Een naoorlogse wijk aan de zuidoever van de Rijn

2008, Arnhem
Wonen

Malburgen is een naoorlogse wijk aan de zuidoever van de Rijn. Begin jaren negentig kwam de leefbaarheid hier danig onder druk te staan door verschillende vormen van overlast. De gemeente Arnhem stelde een Masterplan en Ontwikkelingsplan op waarmee de relatie met de stad wordt versterkt, het oorspronkelijke tuinstadkarakter wordt hersteld en de groenvoorziening in de wijk wordt verbeterd, alles onder het motto: “verstedelijken, vertuindorpen en verparken”. Zowel in de bestaande als in de nieuw te bouwen buurten moet de diversiteit aan woningtypes en woonmilieus worden vergroot.

Malburgen-West is een van de drie te onderscheiden plangebieden. Hier worden circa achthonderd nieuwe woningen gerealiseerd. ag nova architecten ontwierp negentig woningen die samen een wand vormen langs de parkzone aan de Brunelsingel.

De woningen in deze wand onderscheiden zich in:  koopappartementen, huurappartementen, eengezinswoningen. Materiaalgebuik en detaillering zorgen voor een architectonische eenheid die de verscheidenheid niet overstemt. Verdiepingshoge ramen, ingeklemd tussen betonnen banden, ritmeren de bakstenen gevel en vormen een expressieve wand.

< Terug naar projecten

Andere projecten