Monseigneur Blom

Transformatie van het monumentale klooster tot zorgwonen

Samen met Vollmer en Partner zijn wij bezig met de herontwikkeling en transformatie van het terrein en monumentale klooster Monseigneur Blom.

2018, Amersfoort
K.I.M.B.
Zorgwoningen

Het huidige klooster bestaat uit het hoofdgebouw dat in 1909 door H. Kroes is ontworpen en in 2000 Rijksmonument is geworden. Aan dit hoofdgebouw, het zogenaamde Moederhuis, is in de jaren ’80 een nieuwe vleugel met aanleunwoningen gebouwd. Momenteel wordt in beide gebouwen zorg verleent maar beide gebouwen hebben hierbij beperkingen waardoor met name zware zorg niet goed kan worden aangeboden.

Wij hebben daarom een ontwerp gemaakt waarbij met name het Moederhuis wordt verbouwd en daarmee geschikt is voor zware zorg. Voor de vleugel uit de jaren ’80 worden enkele kleinere ingrepen voorgesteld waardoor ook deze beter kan functioneren. Belangrijke ingrepen zijn gericht op de ontsluiting, zo komt er een nieuwe centrale hoofdentree en krijgen beide  gebouwen een eigen secundaire entree. Hierdoor krijgt de oorspronkelijke hoofdentree van het Moederhuis zijn oude functie weer terug.

De ruimtelijke hoofdstructuur van het Moederhuis blijft in tact en leent zich perfect voor zorg. Het gebouw heeft een omsloten binnenplaats waarom heen een rondgang loopt met daaraan verschillende kamers. In de nieuwe situatie komen hier per verdieping 12 appartementen welke samen een woongroep vormen. De omsloten  binnenplaats krijgt een glazen overkapping waardoor een er een nieuwe kwalitatieve overdekte “buitenruimte” ontstaat. Naast de riante tuin komt er een ruimte waar men ook in het voor- en najaar kan genieten van de buitenlucht. Door de glazen overkapping komt de huidige buitengevel aan onverwarmde, maar toch minder koude, buitenlucht te liggen waardoor het ook vanuit energetisch oogpunt een verbetering is.

De hoge plafonds, fraaie trappenhuizen en hoge ramen welke horen bij dit monument blijven behouden bij de transformatie. Samen met monumentenzorg hebben wij gezocht naar een juiste en verantwoorde in passing waarbij de kwaliteiten worden behouden en optimaal benut. Het resultaat is het ontwerp waarbij de monumentale kwaliteiten samengaan met het verlenen van zware zorg en het gebouw weer klaar is voor de komende 100 jaar.