Project Description

Woonzorgcentrum Marienburg

Nieuwbouw, renovatie en verduurzaming van, en bij een woonzorgcentrum in Soest

2019, Soest
Woonzorg Nederland
Zorgwonen

Scheiden van wonen en zorg, betere benutting van de beschikbare ruimte, verduurzaming en  openstelling naar de omliggende wijken: het zijn thema’s die wij dankbaar hebben aangegrepen om het bestaande verpleeg- en verzorgingshuis om te toveren tot een plek waar het vorstelijk wonen is.

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Op het moment dat thuis wonen niet meer gaat en mensen met een zorgvraag bij Beweging 3.0 komen, is die zorgvraag steeds zwaarder en ingewikkelder. Locatie Mariënburg in Soest is daarvoor op dit moment onvoldoende geschikt. Ook voldoet het gebouw in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Om voorbereid te zijn op de toekomst, wordt Mariënburg een verpleeghuis met kleinschalige woonvoorzieningen.

Mariënburg in Soest bestaat uit meerdere gebouwen waarvan een deel wordt gesloopt en een deel wordt vernieuwd. 

Woonzorgcentrum Mariënburg in Soest wordt een verpleeghuis met kleine woongroepen. Het huidige pand wordt gesloopt, om ruimte te maken voor nieuwbouw.  Naar verwachting wordt de nieuwe Mariënburg begin 2021 opgeleverd. Het gebouw blijft qua lengte en breedte vrijwel hetzelfde als het huidige gebouw. Wel komt er een extra verdieping bovenop. De uitstraling sluit aan bij de omgeving: rustig en klassiek. Er wordt duurzaam gebouwd met behoud van de mooie oude bomen in de omgeving. Er komen zeven woongroepen met een eigen moderne huiskamer en keuken. Op een centrale plek op de begane grond komt een klein gezellig restaurant waar bewoners en familie iets kunnen eten en drinken.

Mariënhorst en Mariënheuvel worden gerenoveerd naar een B-label. In het vernieuwde gebouw komt een eerstelijns gezondheidscentrum en een fijne ontmoetingsplek, waar ook buurtbewoners op de koffie kunnen komen. Mariënburg ligt op een prachtige plek in Soestdijk. Nieuwe appartementen zijn gelegen in het beschermde gebied en bieden zo een woonvorm voor echtparen waarvan één van de partners lijdt aan dementie.

Het is voor Woonzorg Nederland een pilot-project voor de verduurzaming van bestaand vastgoed, waaraan de klimaatdoelen voor 2050 ten grondslag liggen. Afgewogen zal worden of deze doelstellingen stapsgewijs worden gehaald of in één keer. Deze verduurzaming maakt bovendien deel uit van het Europese NEZER-project (Near Zero Energy Renovation). Samen met Europese partners en dankzij EU-subsidie gaan Nederlandse partijen in dit project op zoek naar kansrijke aanvliegroutes voor nul-op-de-meter-renovaties. De Mariënburg krijgt een innovatieve nieuwe gevel van Duitse makelij.

< Terug naar projecten
For privacy reasons Vimeo needs your permission to be loaded.
I Accept

Andere projecten