Oude stad IJsselstein nieuw leven ingeblazen 08-04-2010
ag NOVA architecten en Inbo hebben de architectenselectie gewonnen voor de herinrichting van de Gemeentewerf in IJsselstein. De noordelijke IJsselzone tussen de oude stad en de Zomerdijk ontwaakt. Het waterrijke gebied wordt omgetoverd tot een woonwijk, waar de eigenschappen van de oude stad weer nieuw leven wordt ingeblazen.
Historische binnenstad als inspiratiebron
Het stedenbouwkundig ontwerp van  Aad  Trompert voor de voormalige gemeentewerf en de directe omgeving tussen de Zomerdijk en de Hollandse IJssel omvat de tweede fase van het projectgebied. Het plan omvat grondgebonden woningen en appartementen. De 65 grondgebonden woningen liggen langs de IJssel en zullen worden ontworpen door Inbo. Daarachter en liggend aan de Zomerdijk komen, naar een ontwerp van ag NOVA architecten, drie appartementengebouwen in het groen.
Gesloten bouwblok volgt oevers IJssel
De 65 woningen vormen een gesloten bouwblok en volgen de oevers van de IJssel en vormen aan de andere kant het decor voor de appartementengebouwen. Inspiratiebron voor de grondgebonden woningen is de intieme, historische binnenstad: de grachten met de begroeide oevers, de historische gebouwen, hun positie aan het water, de schaal en onderlinge herkenbaarheid. De gevels aan de IJssel wijken op een plek om plaats te maken voor een parkje. Aan de binnenruimte van het woonblok liggen de parkeerplaatsen. Steegjes ontsluiten het binnenterrein en volgen de open zichtlijnen in het hele gebied. Langs de woningen aan het water loopt een wandelweg. De groene oevers lopen af en op sommige plaatsen groeit een boom. De woningen worden volgens een zelfde systematiek ontworpen, maar het gevelbeeld is gevarieerd, en de beëindiging is afwisselend.
Appartementen aan de Zomerdijk
De appartementen worden op een bijzondere manier ingepast in een parkzone langs de Zomerdijk. De appartementen vinden hun inspiratie in het rijke industriële verleden. Parkeerplaatsen worden door blokhagen en een glooiend maaiveld aan het zicht onttrokken. Alle appartementen krijgen een optimale orientatie op zicht en licht. De getrapte opbouw van de appartementen vormt de overgang tussen het woongebouw New Limits aan de Zomerdijk en grondgebonden woningen.  Daarnaast biedt de getrapte opbouw voor appartementen ongekend grote buitenruimtes.
De kwaliteit van het totale plan moet ontstaan door de eigentijdse uitwerking van beeldelementen, die ook vroeger zorg droegen voor individuele expressie en schaal. Een beeld dat IJsselsteiners zullen herkennen en graag meenemen naar een toekomst die is gefundeerd op oude waarden.