Architectuur is niet zoals de schilderkunst, een op zichzelf staand fenomeen. Architectuur is niet te negeren binnen onze samenleving. Gebouwen zijn een afspiegeling van de heersende cultuur.

Een gebouw dat de resultante is van een programma van eisen, zou zich altijd aan een plek moeten hechten om er onlosmakelijk mee verbonden te zijn. Per slot van rekening legt het gebouw beslag op onze schaarse ruimte. De eisen die de plek stelt kunnen verschillend zijn: de ene keer wordt de volledige aandacht gevraagd, de andere keer wordt er vooral bescheidenheid verwacht.

AG NOVA Architecten in Amersfoort ontwerpen niet voor de vluchtigheid van de tijd, maar voor de duurzaamheid van het dynamische gebouw in een dynamische omgeving. Architectuur gaat over het vormgeven van ruimte, binnen en buiten. Ruimte ervaar je met je hele lichaam en je geest, bewust en onbewust. Ervaren doe je met al je zintuigen en geheugen, ieder op zijn eigen manier.

UITGELICHT PROJECT

LAATSTE NIEUWS

EXPERTISES

Zorg

Het palet van wonen en zorg is veelzijdig: van levensloopbestendige woningen tot beschermde woonomgevingen. ag nova Architecten heeft veel ervaring met bouwen voor de zorg en nieuwbouw, maar ook met renovatie en transformatie. Met ieder gebouw willen wij een omgeving bieden die optimaal aansluit op de behoeftes van de gebruikers. De relatie met de directe omgeving is daarbij van groot belang.

Hi, wij zijn AG NOVA Architecten te Amersfoort. Welkom op onze site.

Wonen

Er zijn huizen waar iedereen wel in wil wonen. Niet zozeer vanwege een stijl die algemeen aanspreekt, maar omdat ze kwaliteiten bezitten die door de meeste mensen worden herkend. Een huis met “originele details” lijkt meer waard te zijn dan een huis met minstens zo creatief bedachte maar niet uit de bouwperiode stammende oplossingen.

Hi, wij zijn AG NOVA Architecten te Amersfoort. Welkom op onze site.

Herbestemmen

Van dikke trui tot het klimaatakkoord van Parijs: verduurzamen speelt zich af op alle schaalniveaus. Bij iedere transformatie, herbestemming en renovatie werken we toe naar de doelstellingen die voor 2050 zijn gesteld zonder tussentijdse desinvesteringen. Dit vraagt om een hybride aanpak met voor ieder project een oplossing op maat. Door heel Nederland verduurzamen wij in verschillende samenwerkingsverbanden.

Hi, wij zijn AG NOVA Architecten te Amersfoort. Welkom op onze site.