Na de vakantie een frisse start

Gisteren hebben we met een deel van het AGNOVA-team nagedacht over onze positionering als architectenbureau; een frisse start na de zomervakantie! Vanuit de vragen WHY, HOW en WHAT kwamen we onder andere tot de conclusie dat we trots mogen zijn op de brede basis van ons werk, zeker gezien de uitdagingen in de huidige markt. Tegelijkertijd ligt er ook ruimte om de positionering van ons bureau vanuit die stabiele basis scherper te stellen.

We voelen ons sterk betrokken bij maatschappelijke thema’s zoals de ouderenzorg, bereikbare huisvesting en het verduurzamen van bestaande gebouwen.

AG NOVA Architecten Een frisse start