Er zijn mooie ontwikkelingen gaande rondom het Landgoed Blom in Amersfoort!

In de afgelopen jaren hebben we al hard gewerkt aan de plannen, wat onder andere zichtbaar is geworden in de verbouwing en transformatie van het voormalige klooster Monseigneur Blom. Samen met een heel aantal partijen, waaronder Van Wijnen, Beweging 3.0 en Omnia Wonen, is er nu een uitwerkingsplan gepubliceerd wat richting moet geven aan de herwaardering van deze bijzondere en waardevolle plek in de stad. Het is dan ook niet voor niks dat Vollmer & partners en Bijzondere plekken als lokale partners een belangrijke schakel vormen bij de planvorming.

Uiteraard mogen de huidige bewoners van het Landgoed, de zusters van de congregatie van Sint Joseph, niet onbenoemd blijven. Zij zijn een belangrijke drijfveer achter de plannen waarmee ze een duurzaam en sociaal-gemotiveerd nalatenschap willen creëren in de geest van het klooster en het omliggende landgoed.

Voor meer info over het uitwerkingsplan én de ontwikkelingen op het landgoed, check https://landgoedblom.nl/nieuws

AG NOVA Architecten Landgoed Blom