AG NOVA Architecten De Groene Factorij

De Groene Factorij in Leusden

Vervangen van de bestaande bebouwing aan De Twijnderij

Project gegevens

Locatie: Leusden
Opdrachtgever selectie: Gemeente Leusden
Jaar: 2022
Omvang: 38 appartementen

De Groene Factorij

is een duurzaam en natuurinclusief gebouw met 38 seniorenappartementen rond een centrale binnenplaats. De Factorij is voor bewoners die gezamenlijk wonen, leven en recreëren en elkaar op natuurlijke wijze kunnen aanvullen in hun behoeftes. De Groene Factorij is zoveel meer dan een stapel woningen. Het is een goed doordacht, integraal ontwerp dat een optimale oplossing vindt voor meerdere, soms tegengestelde, uitdagingen.

AG NOVA Architecten De Groene Factorij
AG NOVA Architecten De Groene Factorij

Het woongebouw laat zich lezen als een natuurlijke vertaling van het project de Verborgen Tuinen aan de overkant, met een gevel en silhouet die een projectie van het tegenoverliggende plan als uitgangspunt neemt, maar aanvult met de meest up-to-date inzichten en ambities op het gebied van natuurinclusiviteit, energieprestaties en circulair materiaalgebruik. Door de duidelijke relatie in vormtaal vormen de ensembles samen een soort poort van Leusden, waarbij De Groene Factorij subtiel een meer stedelijk karakter heeft.

38 appartementen in een duurzaam en natuurinclusief gebouw

AG NOVA Architecten De Groene Factorij
AG NOVA Architecten De Groene Factorij

Een centrale binnenplaats dat ontmoeten stimuleert. De Factorij is voor bewoners die gezamenlijk wonen, leven en recreëren.

AG NOVA Architecten De Groene Factorij

Het gebouw grijpt terug op de traditionele vorm van het Nederlandse huis, een bakstenen volume met een puntdak. Eigentijdse elementen zoals een houten frame, deels ingevulde glazen puien en een duidelijk zichtbaar natuurinclusief karakter geven De Groene Factorij een eigen identiteit. De zeven huisjes die het hoofdvolume vormen, volgen de contouren van de locatie. Ter hoogte van de rotonde volgt logischerwijs een terugspringing in het volume en is er ruimte voor een extra stuk groen met daarin een sierlijke lokaal voorkomende meerstammige zwarte els. Het robuuste houten frame accentueert de kapvorm en versterkt het pandjesritme van de meer traditionele bakstenen hoofdvorm. Daarnaast zorgt het voor een individuele herkenbaarheid door de horizontale geïntegreerde plantenbakken over de gehele breedte van een appartement. De hier achterliggende grote puien verschaffen een verticaliteit die in balans wordt gehouden door de geheel inpandige loggia’s.

AG NOVA Architecten De Groene Factorij
AG NOVA Architecten De Groene Factorij

De begane grond van het gebouw is opgetild om ruimte te maken voor een halfverdiepte parkeerbak. Hierdoor bevinden de balkons van de eerste woonlaag zich op een prettige hoogte boven het verkeer langs de rotonde en de Twijnderij. Een weelderige begroeide oplopende groenstrook tussen het openbare gebied en de opgetilde begane grond verbindt het gebouw met de omgeving. In de collectieve ruimte aan de noordwestgevel loopt het maaiveld door middels een trap en transparante hoek, waarmee het gebouw zich verwelkomend presenteert aan de Twijnderij. Hier bevindt zich ook de ingang naar het halfverdiepte parkeren en de individuele bergingen.

AG NOVA Architecten De Groene Factorij