AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

De Hoefse Hoven

Plandeel A van de Hoefse Hoven bevindt zich op de kop van het Hoefpark, een markante plek gelegen aan de Netwerklaan.

Jaar: 2023
Locatie: Amersfoort
Opdrachtgever: Sminck – Van Wijnen
Omvang: 103 woningen, ca. 8.900m2 BVO wonen en 300m2 BVO commercieel

Plantoelichting

Plandeel A van de Hoefse Hoven bevindt zich op de kop van het Hoefpark, een markante plek gelegen aan de Netwerklaan in Amersfoort. De huidige bebouwing bestaat uit een kantoorgebouw (Netwerklaan 12, voorheen Computerweg), welke wordt gesloopt. In het nieuwe stedenbouwkundige plan wordt ruimte gemaakt voor een royaal singelprofiel aan de zuidwestzijde van de kavel. Aan de zuidoostzijde (de kant van de Netwerklaan) wordt de kavel uitgebreid, waardoor de Netwerklaan een smaller profiel krijgt.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

De bebouwing van De Hoefse Hoven deelgebied A bestaat uit een samengesteld stadsblok welke de groene binnenruimte omsluit. Dit binnengebied bevat buitenruimte voor de omliggende woningen en parkeren. Op de hoek van de Netwerklaan en de nieuwe singel komt een hoogteaccent in de vorm van een woontoren van 14 lagen met een commerciële plint van 3.6 meter hoogte. Deze ruimte op de kop van het Hoefpark is een uitgelezen plek voor een functie met een terras op het zuiden aan park en singel. Een frame van vijf bouwlagen met buitenruimtes en begroeiing vormt een bijzonder accent en overgang naar het park.

Langs de singel is een appartementengebouw gesitueerd waarvan de onderste laag een relatie aangaat met de singel. De woningen zijn opgetild ten opzichte van het maaiveld om op een vanzelfsprekende wijze de privacy te regelen. Elke woning krijgt een trapje naar het voetpad langs de singel. Het appartementengebouw volgt de grenzen van de kavel aan de zijde van de Printerweg.

Voor deelgebied A maken we gebruik van een innovatief bouwsysteem (Fijn Wonen) waardoor we snel, modulair en remontabel kunnen bouwen.

Robuust en verbonden landschap

De Hoef kenmerkt zich door veel groen en aanwezig oppervlaktewater. Deze „groene en blauwe structuur” heeft grote betekenis voor ecologie en biodiversiteit. Dit versterkt het leefgebied van de in de omgeving voorkomende diersoorten. De nieuw te realiseren singel biedt een bijzondere kwaliteit voor de omwonenden, de gebruikers en de bezoekers van de commerciële functie. Daarnaast biedt het een kans om de biodiversiteit en waterstructuur van de Hoef te versterken.

Fijnmazig systeem van doorgankelijke straatjes en hoven

De Nieuwe Hoef wordt een bijzondere stadswijk, met een menselijk maat, waar het fijn is om te verblijven. Het gebied krijgt een collectieve groene inrichting waar het prettig wonen en verblijven is. De verschillende stedenlijke ruimten zijn verbonden door een fijnmazige structuur waardoor het plan als een doorwaadbare buurt met elkaar verbonden is. Het plein aan de singel is verbonden met de hof aan de binnenzijde van het plan. Het vormt een structuur die past bij de menselijke schaal. De stedenbouwkundige opzet anticipeert op een transformatie van de naastgelegen kavel (Rabobank) waarmee de connectie wordt gelegd, met De Hoefse Hoven B en C en de Hoefse Hout.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

Gemengd en inclusief

Behoud banen en versterken werklandschap
De nieuwe Hoef is een stadswijk waarop het op elk moment van de dag levendig is. Een combinatie van wonen en werken draagt hieraan bij. In ons plan hebben wij commerciële ruimte opgenomen.

Inclusieve stad
De Hoef-West wordt een inclusieve stadswijk met een diverse samenstelling. Dit betekent dat er plek is voor iedereen, ongeacht leeftijd, inkomen en achtergrond.  In de Hoefse Hoven zijn alle woningen, net als de openbare ruimte, integraal toegankelijk voor mensen met een beperking. Daarnaast realiseren wij een diversiteit aan woningen, conform het Deltaplan Wonen.

De Hoef-West wordt aantrekkelijk gemaakt voor een nieuwe doelgroep: bewoners welke geïnteresseerd zijn om te wonen rond een OV-locatie met een divers, dicht en hoog-stedelijk milieu.

In ons plan wordt een scala aan woningtypes toegevoegd. Deze woningen hebben veel verscheidenheid in woonoppervlaktes en woningprijzen. Er worden voldoende sociale huurwoningen en woningen voor middeninkomens gerealiseerd. Verschillende categorieën worden gemengd door het plan gerealiseerd om sociale segregatie tegen te gaan.

Gemengd en inclusief wonen

De sociale huurwoningen die wij op De Hoef realiseren worden integraal ontworpen tussen ook duurdere en grotere woningen. Bekend is dat het mengen van koop- en huurhuizen bijdraagt aan de leefbaarheid. 

Een belangrijk deel van de woningen wordt sociaal verhuurd door Portaal. Het plan biedt middels een goed en betaalbaar aanbod van nieuwe twee- en driekamerwoningen. Het plan geeft daarmee ook antwoord op de woningnood voor lage inkomens.

Integraal ontworpen

Het plan is ontworpen als totaal concept en functies zijn daar gepositioneerd waar deze het beste tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de sociale huurwoningen.

De huurwoningen maken integraal onderdeel uit van het plan waardoor het fundament wordt geslagen voor een leefbare en veilige omgeving tussen een mooie mix aan verschillende functies en doelgroepen.

Middels de mix van diverse woningen, ook woningen van een groter formaat, maakt dat bewoners hier lang kunnen blijven wonen en zich kunnen verbinden aan de nieuwe wijk die ontstaat. Het plan vormt niet alleen de toegang tot de woningmarkt maar juist een plek waar bewoners zich gaan hechten waardoor hier een gemengde inclusieve wijk ontstaat.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

Op de hoek van de Netwerklaan en de nieuwe singel komt een hoogteaccent.

Deze ruimte op de kop van het Hoefpark is een uitgelezen plek voor een functie met een terras op het zuiden aan park en singel.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

Levendig, groen en compact

Pleinen en parken om te verblijven

De Hoefse Hoven kenmerkt zich door een bijzondere relatie met het openbaar gebied. Aan de ene zijde de nieuwe singel en het Hoefpark en aan de andere zijde de toekomstige herontwikkeling van de Rabobank en de ontwikkeling van de Hoefse Hoven deelgebied B en C. De buitenzijde en binnenzijde van het plan zijn beide openbaar gebied.

Het binnengebied krijgt een iets privater karakter dan de buitenzijde, met groen en activiteiten ten behoeve van de bewoners. Perken die afwisselend hoog en laag zijn creëren een divers beeld en zorgen voor verschillende verblijfsgebieden tussen de perken in. Hier gaan groen en ontmoeten hand in hand. Het gaat hier dan ook om “bruikbaar” groen. Denk bijvoorbeeld aan moestuinbakken, bloem- of plukperken en grasperken voor sport en spel.

Aan de onderzijde van het plan (naast de toren) is er ruimte voor een pleintje waar bijvoorbeeld een koffiebar een klein terras kan hebben.

Groene openbare ruimte

Al het groen in het plangebied kan bestempeld worden als “volle grond”. Het is hier mogelijk om bomen te planten. Het regenwater wordt zodoende gebufferd op de eigen kavel en alleen in geval van langdurige en overvloedige buien zichtbaar afgevoerd naar de naastgelegen singel.

De overgangen publiek-privé zijn zorgvuldig en groen vormgegeven. De woningen aan de singelzijde hebben een voortuin die afgekaderd wordt door plantenbakken. Aan het binnengebied grenzen de woningen op de begane grond direct aan bruikbare groene inrichting van het binnengebied.

Voor de openbare ruimtes gelden de klimaat- en ecologische ambities, toegankelijkheid, kindvriendelijkheid en inclusiviteit. Wij vertalen dat in aantrekkelijke binnengebieden met een hoge belevingswaarde waar mensen graag verblijven; In een groene omgeving óf aan het water.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

Groene gevels

Naast horizontaal zorgen we ook voor verticaal groen en verticale levendigheid. Rondom de eerste vijf lagen van de toren komt een framewerk waar de balkons afwisselend ingehangen worden. Soms worden balkons gekoppeld en soms zijn het enkele balkons. In het framewerk is er ruimte voor plantenbakken en tussen de kolommen en liggers komen spandraden waar klimplanten tegenaan en omheen kunnen groeien.

De galerijgevels aan het binnengebied worden afgewerkt met metalen spandraden/netten waar groen vanaf de begane grond tegenop kan groeien.

AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef
AG NOVA Architecten Amersfoort De Hoef

Duurzaam en gezond

Innovatief bouwsysteem

Wij hebben gekozen voor een innovatief prefab bouwsysteem (Fijn Wonen). Hierdoor kunnen wij duurzaam, snel, modulair, en remontabel bouwen.

CO2 neutraal en flexibele en integrale energieconcepten

Aangezien een warmtevisie voor de Hoef nog in ontwikkeling is, maken wij onze gebouwen zo energiezuinig mogelijk. Hierbij gaan wij in de basis uit van individuele systemen. Momenteel zijn wij wel bezig met het onderzoek naar collectiviteit.

Circulariteit

Om de aanleg van de nieuwe Singel te faciliteren moet het kantoorpand aan de Computerweg gesloopt/demonteert worden. Wij zijn aan het onderzoeken of de inzet van de materialen uit dit gebouw tot de mogelijkheid behoort.

Natuurinclusief bouwen

In ons plan is ruimte voor natuur, we sluiten aan op aanwezige groenstructuren en we integreren nestelstenen en verblijfsplaatsen voor vleermuizen in onze gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan nestelkasten geïntegreerd in het framewerk van de toren. In de verdere planuitwerking gaan we samen met een landschapsarchitect bepalen welke specifiek (lokale) diersoorten we per gevel kunnen huisvesten. Daarnaast gaan we ook met een landschapsarchitect bekijken welke lokale flora we toe kunnen voegen aan en rond de gebouwen.

Klimaatadaptieve inrichting

Om een goede berging van regenwater te garanderen, zorgen wij voor een groene en klimaatadaptieve inrichting van openbare ruimte, binnenterreinen, en gevels. Dit doen wij bijvoorbeeld door het realiseren van een groen plein en verschillende groenperken. We voorkomen hiermee dat de waterstructuur overbelast raakt.

AG NOVA Architecten, architect en zorg
AG NOVA Architecten, architect en wonen
AG NOVA Architecten, architect en verduurzamen
AG NOVA Architecten, architect en herbestemmen