AG NOVA Architecten Kop Van Liendert 01

De Kop van Liendert

Nieuwbouw van 120 appartementen voor woningcorporatie De Alliantie

Locatie: Amersfoort
Opdrachtgever: Alliantie Ontwikkeling
Jaar: 2023
Omvang: 120 woningen, ca. 9.500 m2 BVO wonen en ruim 4000 m2 BVO parkeergarage

Plantoelichting

De Kop van Liendert is gesitueerd op een prominente plek aan de rand van de wijk Liendert. De directe omgeving wordt gekenmerkt door beweging: langsrazende treinen, snel-fiets-routes en de naastgelegen ringweg. Deze dynamiek brengen we ook terug in het ontwerp van bijvoorbeeld de balkons en het aanwezige geluidsscherm. Het complex, bestaande uit 5 bouwblokken op een halfverdiepte parkeerlaag, bevat 120 woningen. Het diverse woningaanbod varieert in oppervlak tussen de 72 en 50 m2 en is 50/50 verdeeld over de sociale huur en middenhuur.

AG NOVA Architecten Kop Van Liendert

Gebouwopzet

De 5 bouwvolumes staan op een plateau waar het parkeren in ondergebracht is. Deze parkeerlaag is grotendeels aan het zicht onttrokken door de taluds die tegen deze half-verdiepte laag aangeschoven zijn. De bovenkant van het parkeerdek vormt de binnentuin, welke als ontsluiting dient voor de onderste laag woningen. Midden in het dek is een gat gemaakt voor een aantal bomen die in de volle grond staan geplant.

Het complex is als alzijdig geheel ontworpen, waarbij het benodigde geluidsscherm geïntegreerd is in de architectuur. De horizontale belijning op vloerniveau is dominant en werkt als een koord dat alle bouwdelen samenbindt. Dieptewerking in de gevel wordt onder andere verkregen door de dynamische hekwerken van balkons en de gelaagdheid van de het geluidsscherm en de bouwblokken erachter.

Verschijningsvorm

De buitengevels van de bouwblokken is bekleed met geprofileerde staalplaat met een subtiele gouden glans. Beide aspecten van dit materiaal benadrukken de dynamiek van het ontwerp. De schaduwwerking op de geprofileerde plaat laat gedurende de dag een wisselend beeld zien en de gouden gloed wordt pas echt goed zichtbaar als er zonlicht op schijnt.

De ruime balkons aan de oost- en westzijde zijn prominent in beeld. De lamellen zorgen voor een golvend patroon en dienen drie doelen: Ze zijn onderdeel van de balustrade, ze doen dienst als privacy-scherm en ze brengen gelaagdheid in de gevel.

AG NOVA Architecten Kop Van Liendert 02
AG NOVA Architecten Kop Van Liendert losmaakbaarheid

Losmaakbaar bouwen

De Kop van Liendert is door de Gemeente Amersfoort en De Alliantie aangemerkt als pilotproject om losmaakbaar bouwen te onderzoeken. Focus hierbij ligt op de uitwerking van de gevels. Het identificeren van lagen welke zoveel mogelijk mechanisch aan elkaar verbonden zijn, leidt tot ontwerpuitgangspunten. Deze invalshoek heeft onder andere geresulteerd in de toepassing van houtskeletbouw en schroefbare gevelbekleding.

AG NOVA Architecten Kop Van Liendert axoNW
AG NOVA Architecten Kop Van Liendert axoZO

De integrale benadering van complexe uitdagingen, zoals geluidsbelasting, duurzaamheidseisen en gebouwd parkeren, hebben geleid tot een brede kwaliteit van het ontwerp.

AG NOVA Architecten-Kop Van Liendert binnentuin

Stoer van buiten, zacht van binnen

De binnenwereld op het dek gaat een contrast aan met de dynamische stoere buitenkant. Het is een plek van rust, omgeven door groen en zachte materialen. De tuin is toegankelijk via verschillende trapelementen die ingepast zijn in het landschappelijke ontwerp rondom. Dit verhoogde niveau is ook onderdeel van de ontsluiting van de onderste laag appartementen, die hun voordeur aan de binnenplaats hebben. Via een flauwe hellingbaan is het dek ook toegankelijk voor bijvoorbeeld mindervaliden.

Duurzame ingrepen

  1. Opvang van regenwater op platte daken
  2. Zonnepanelen op alle bouwblokken
  3. Gevelvullende elementen uit hout-skeletbouw met aandacht voor losmaakbaar bouwen
  4. Rijke binnentuin met lage beplanting en meerstammige krentenboompjes
  5. Twee bomen in de volle grond die door het dek heen steken
  6. Waterretentie op dekniveau door middel van een polderdak
  7. Warmte-koude-opslag ten behoeve van de verwarming van de woningen
  8. Wadi in het openbaar gebied voor bufferen van regenwater
AG NOVA Architecten Kop Van Liendert duurzaamheid