AG NOVA architecten Sint Carolus

St Carolus in Hilversum

Vervangen van de bestaande bebouwing aan de Bosdrift.

Project gegevens

Locatie: Hilversum

Opdrachtgever: Woonzorg Nederland – Hilverzorg

Jaar: 2020

Omvang: 100 woningen voor bewoners met een zware zorgbehoefte en 32 aanleunwoningen in de vorm van appartementen.

De locatie

Deze is om twee redenen bijzonder. Ten eerste ligt de locatie in het binnengebied van een stedenbouwkundig blok temidden van grondgeboden woningen die veelal een of twee lagen met een kap zijn. Ten tweede heeft het terrein een hoogteverschil, na de entree aan de Bosdrift loopt het terrein circa twee meter naar beneden.

AG NOVA architecten Sint Carolus
AG NOVA architecten Sint Carolus

Nieuwbouw

Het nieuwe Sint Carolus bestaat uit twee losstaande bouwvolumen, een in het middengebied en een direct aan de Bosdrift. De woningen zijn op het oosten of westen georiënteerd. De entree ligt min of meer op dezelfde plek als de huidige entree en is bereikbaar vanaf de toegangsweg aan de Bosdrift.

In het middengebied komt een vijf, deels zes, laags zorggebouw met een plat dak. De bewoners zijn met name mensen met een psychogeriatrische aandoeningen en delen met 10 personen een aantal algemene voorzieningen. Elke bewoner heeft zijn eigen studio met eigen sanitair. In totaal komen in dit zorggebouw 100 bewoners te wonen met 24-uur per dag intensieve zorg.

Ruimte voor de buurt

Op de begane grond, naast de entree, komt een ontmoetingsruimte voor de bewoners en ook voor mensen uit de buurt. Hier kan men een hapje eten, naar de fysiotherapie gaan en ook is er plek voor andere buurtinitiatieven. Deze plek heeft dan ook een centrale ligging op het terrein en is zichtbaar en goed bereikbaar voor de verschillende gebruikers.

AG NOVA architecten Sint Carolus

Het woongebouw direct aan de Bosdrift bestaat uit 32 twee-kamer senioren appartementen. De bewoners hier wonen er zelfstandig maar kunnen extramurale zorg krijgen. Het gebouw is vier en deels drie lagen hoog en bestaat uit een middengang met aan weerszijde de woningen. De bergingen zijn deels aan de noordzijde inpandig opgelost en deels is er een rij bergingen tegen de erfgrens aan geplaatst. Deze bergingen krijgen een veranda en zijn voor de bewoners aan de noordzijde van het gebouw zodat zij ook een plekje in d zon hebben en de tuin meer gebruikskwaliteit krijgt.

De architectuur van beide gebouwen is geïnspireerd op de tuindorpgedachte, zoals de bestaande omliggende woningen. Kenmerkend hiervoor zijn de grote kappen en bijzondere kapvormen. De bijzondere kapvorm wordt extra benadrukt door opvallende dakgoten welke zorgen voor helder lijnenspel in de gevel. De woningen aan de Bosdrift sluiten met dit lijnenspel aan op de omgeving en pakken de schaal daarvan op om vervolgend stapsgewijs de hoogte in te gaan. Ook het kleur- en materiaal gebruik is afgestemd op de directe omgeving.